Component Mooziicart

Features Component Mooziicart Update!! 2021-08-18

อัพเดทแล้ว!! Component MooZiiCart version 1.11.42 2021-08-18 

1Bug
 • แก้ปขลบรูปภาพของหมวดหมู่สินค้าไม่ได้
 • แก้ไขเข้าหน้า categories แล้ว error หลังจากอัพเดท เวอร์ชั่น 1.11.41
 • ปรับให้รองรับการทำงานบน Joomla 4 (ส่วนของหมวดหมู่ กับ ข้อมูลสินค้า)
1Update
 • ปรับหน้าข้อมูลคำสั่งซื้อให้แสดงเวลาในประวัติการเปลี่ยนสถานะ

ดูเพิ่มเติม

  Template Update!!

  Template MooZiicart - Opencart แนะนำเทมเพลตมูซี่การ์ด โอเพนการ์ด สวยงาม ทันสมัย แนวขาวสะอาด 

  Template MooZiicart - Opencart แนะนำเทมเพลตมูซี่การ์ด โอเพนการ์ด สวยงาม ทันสมัย แนวขาวสะอาด 1.0.6 2020-10-02

  1Bug
  • Template OpenCart ถ้ามีเปิดคอมเม้น layout แสดงผลเพี้ยน
  • Template OpenCart บางหน้า footer ไม่เต็มจอ
  • Template OpenCart เพิ่มชื่อยาวแล้วมีการแสดงผลเพี้ยน
  • Template OpenCart หน้าสินค้าบนรูปภาพมีคำแปลกๆ

  ดูเพิ่มเติม

   Quickstart Update!!

   ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Protostar แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Protostar

   ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - OpenCart แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Opencart 1.0.7


   1Update
   • อัพเดท com_mooziicart 1.11.40
   • อัพเดท Joomla 3.9.26


   ดูเพิ่มเติม

   ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - OpenCart แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Opencart 1.0.6


   1Update
   • อัพเดท com_mooziicart 1.8.31
   • อัพเดท joomla 3.9.25
   • เปิดใช้งานและตั้งค่าตัว Privacy Policy


   ดูเพิ่มเติม

   ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Protostar แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Protostar 1.0.5


   1Update
   • อัพเดท com_mooziicart 1.8.31
   • อัพเดท joomla 3.9.25
   • เปิดใช้งานและตั้งค่าตัว Privacy Policy


   ดูเพิ่มเติม

   ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Protostar แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Protostar 1.0.3


   1Update
   • อัพเดท Mooziicart 1.8.28


   ดูเพิ่มเติม

   ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Protostar แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Protostar 1.0.2


   1Update
   • อัพเดท Joomla 3.9.22
   • อัพเดท Mooziicart 1.7.25


   ดูเพิ่มเติม

   ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Protostar แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Protostar 1.0.1


   1Update
   • อัพเดท Joomla 3.9.21
   • อัพเดท Mooziicart 1.6.19


   ดูเพิ่มเติม

   ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Protostar แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Protostar 1.0.0

   01New
   • เปิดเผยเวอร์ชั่นแรกของ แพคเกจ MooZiiCart +  Joomla + Template Protostar

   ดูเพิ่มเติม
    ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Herix แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Herix

    ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Herix แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Herix 1.0.6 2021-04-20

    1Update
    • อัพเดท com_mooziicart 1.9.36
    • อัพเดท Helix3 Template 1.0.17

    ดูเพิ่มเติม
     ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - OpenCart แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Opencart

     ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - OpenCart แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Opencart 1.0.7


     1Update
     • อัพเดท com_mooziicart 1.11.40
     • อัพเดท Joomla 3.9.26


     ดูเพิ่มเติม

     ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - OpenCart แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Opencart 1.0.6


     1Update
     • อัพเดท com_mooziicart 1.8.31
     • อัพเดท joomla 3.9.25
     • เปิดใช้งานและตั้งค่าตัว Privacy Policy


     ดูเพิ่มเติม
      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal

      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal 1.0.9


      1Update
      • อัพเดท com_mooziicart 1.11.40
      • อัพเดท Joomla 3.9.26


      ดูเพิ่มเติม

      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal 1.0.8


      1Update
      • อัพเดท com_mooziicart 1.8.31
      • อัพเดท joomla 3.9.25
      • อัพเดท Helix3 Framework 2.5.8
      • เปิดใช้งานและตั้งค่าตัว Privacy Policy


      ดูเพิ่มเติม

      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal 1.0.7


      1Update
      • อัพเดท mooziicart เป็น 1.8.29
      • อัพเดท joomla 3.9.23


      ดูเพิ่มเติม

      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal 1.0.6


      1Update
      • อัพเดท mooziicart เป็น 1.8.28


      ดูเพิ่มเติม

      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal 1.0.5

      1New
      • ติดตั้งตัวเช็ค version รวมใน admin

      1Update
      • อัพเดท mooziicart เป็น 1.7.25


      ดูเพิ่มเติม

      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal 1.0.4


      1Update
      • อัพเดท joomla 3.9.22
      • อัพเดท mooziicart เป็น 1.7.24
      • อัพเดท template เป็น 1.0.2
      • แก้ไขปัญหาเปลี่ยนรูปแบบโทนสีของ template ไม่ทำงาน


      ดูเพิ่มเติม

      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal 1.0.3


      1Update
      • ลบตารางในฐานข้อมูลที่เกิน
      • อัพเดท Joomla 3.9.21
      • อัพเดท Joomla 3.9.21


      ดูเพิ่มเติม

      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal 1.0.2

      1New
      • เปิดเผยเวอร์ชั่นแรกของ แพคเกจ MooZiiCart + Joomla + Template MegaDeal 

      1Update
      • เคลียร์ไฟล์ในโฟลเดอร์ tmp

      ดูเพิ่มเติม


      ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - MegaDeal แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template MegaDeal 1.0.1

      1Update

      • ลบ template ที่ไม่ใช้ออก

      ดูเพิ่มเติม

       Module / Pugin Update!!

       ปลั๊กอิน MZC Payment Omise รับการชำระเงินผ่านบัตรเข้าบัญชี Omise ใน mooziicart

       ปลั๊กอิน MZC Payment Omise รับการชำระเงินผ่านบัตรเข้าบัญชี Omise ใน mooziicart 1.0.2

       1New
       • เพิ่มไฟล์ภาษาไทย
       1Bug
       • แก้มี Alert ค้างอยู่ในหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน
       • แก้ปัญหาเลือกวิธีการชำระเงินแล้วขึ้น Warning

       ดูเพิ่มเติม

       ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Protostar แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Protostar 1.0.5


       1Update
       • อัพเดท com_mooziicart 1.8.31
       • อัพเดท joomla 3.9.25
       • เปิดใช้งานและตั้งค่าตัว Privacy Policy


       ดูเพิ่มเติม

       ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Herix แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Herix 1.0.6 2021-04-20

       1Update
       • อัพเดท com_mooziicart 1.9.36
       • อัพเดท Helix3 Template 1.0.17

       ดูเพิ่มเติม
         Plugin Search MZC ค้นหาข้อมูลสินค้าผ่านตัวค้นหาของ Joomla

        แนะนำ Plugin Search MZC ค้นหาข้อมูลสินค้าผ่านตัวค้นหาของ Joomla 1.0.1

        1New
        • ปรับให้ดึงรูปภาพสินค้าด้วย


        ดูเพิ่มเติม

        แนะนำ Plugin Search MZC ค้นหาข้อมูลสินค้าผ่านตัวค้นหาของ Joomla 1.0.0

        1New
        • ค้นหาข้อมูลสินค้าผ่านตัวค้นหาของ Joomla


        ดูเพิ่มเติม
         ปลั๊กอิน System MZC Multi Shop สำหรับจัดการร้านค้าหลายร้านใน mooziicart 

         ปลั๊กอิน System MZC Multi Shop สำหรับจัดการร้านค้าหลายร้านใน mooziicart 1.4.20

         1New
         • เพิ่มแสดงข้อมูล prepaid ในหน้ารายการของข้อมูลร้านค้า
         • เพิ่มแท็บข้อมูล contact จากระบบ ERP
         1Bug
         • แก้ปัญหาเมนู sidebar แสดงผลเพี้ยน         ดูเพิ่มเติม
          Plugin MZC reCaptcha สำหรับเพิ่ม reCaptcha ในฟอร์มต่างๆ ของ MooZiiCart

          มาแล้ว!! Plugin MZC reCaptcha สำหรับเพิ่ม reCaptcha ในฟอร์มต่างๆ ของ MooZiiCart 1.0.0

          1New
          • เพิ่ม reCaptcha สำหรับฟอร์มต่างๆ ในระบบของ MooZiiCart

          ดูเพิ่มเติม

           Revibe: The week’s best design & tech
           resources straight to your inbox.

           Get in Touch

           MooZiiCart Company

           Bangkok, Thailand 10900